Home

COA

Op de site van de Telegraaf is een stukje verschenen over het COA. Het stukje gaat over het aantal asielzoekers in Nederland.

DEN HAAG - Voor het eerst sinds de oprichting van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in 1994 bevinden zich minder dan 25.000 asielzoekers in deze voorzieningen.

Dat staat in de meest recente rapportage Vreemdelingenketen van minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie), die vrijdag werd besproken in het wekelijkse kabinetsberaad.


Op 1 september zaten er om precies te zijn 24.721 asielzoekers in de COA-vestigingen. In 2001 waren dat er nog ruim 83.000.

Het aantal aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv-aanvragen) voor gezinsvorming en gezinshereniging is fors gedaald door de eind 2004 aangescherpte eisen aan inkomen en leeftijd én door de in maart van dit jaar ingevoerde Wet Inburgering. In geheel 2005 werd voor ruim 30.000 mensen een mvv aagevraagd. Sinds de Wet Inburgering Buitenland van kracht is gaat het om 5000 mensen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tweets